Bloqlar

Ağıllı linza nədir?

Ağıllı linza nədir?

Bu linzalar xüsusi quruluşları sayəsində həm uzağı (maşın sürərkən, eatrda tamaşa izlərkən), həm orta (kompüter, telefon istifadəsi, yemək bişirmə), həm də yaxın (xırda hərflər, tikiş və s.) məsafələri eynəksiz mükəmməl görməmizə yardım edir.

Katarakta necə diaqnoz olunur?

Katarakta necə diaqnoz olunur?

atarakta diaqnozu gözə tam müayinə olunduqdan sonra qoyulur. Görmə itiliyi yoxlanir, bəbək genəldilməlidir və göz dibi yoxlanılmalıdır

Kontakt linzalar haqda məlumat

Kontakt linzalar haqda məlumat

Kontakt linzalar buynuz qişa üzərində yerləşdirilir. Linzalar, okulyar səthi örtən göz yaşı təbəqəsinə yapışaraq və müəyyən dərəcədə göz qapaqlarının təzyiqi altında öz yerini tutur.