Katarakta

Katarakta necə diaqnoz olunur?

Katarakta necə diaqnoz olunur?

atarakta diaqnozu gözə tam müayinə olunduqdan sonra qoyulur. Görmə itiliyi yoxlanir, bəbək genəldilməlidir və göz dibi yoxlanılmalıdır