Canlı cərrahiyə

Canlı cərrahiyə tədbirləri təşkil edilmişdir. 

12.05.2018 REFRAKSION Cərrahiyyə  KURSU

21.09.2019 BAKİ RETİNA GÜNÜ I 

 

31.05.2022 MİOPİYAYA NƏZARƏTDƏ MÜASİR İMKANLARİMİZ I

29.09.2023 MİOPİYAYA NƏZARƏTDƏ MÜASİR İMKANLARIMIZ II

16.03.2024 ESTETİK BLEFAROPLASTİKA İlk Canlı cərrahiyyə